Plastics is a worldwide success story, it can save economics and the environment.

 

Globalne grožnje in prioritete

Priložnosti za reševanje prebojne teme za plastiko

1

Klima, +1,5 oC, CO2, metan

Predelava CO– CCS, Super-izolacije VIP, Biorafinerije

2

Pitna voda

Superabsorberji, Mikro/nano filtri, Kompoziti

3

Mrtva morja – eutrofikacija s P in N

Reciklaža polimerov in odpadnih vod, Biopolimeri, Superabsorbenti

4

Energija, fosilna goriva

Polimerna elektronika, PV, OLED, Funkcionalni/odzivni materiali, Izolacije

5

Hrana

Inteligentna (bio)embalaža, Super-barierne folije

6

Zdravje, staranje, rast populacije

Implantati, 3D-tisk, Kompoziti

7

Samozadostne hiše

Izolacije VIP, Mikro/nano pene, Kompoziti, Super-barierne folije, Funkcionalni/odzivni materiali

8

Vozila

Kompoziti, nano-pene, Blendi, (Blok)kopolimeri, Integrirano brizganje, PVD, CVD, HVOF

9

Viri, redke kovine

Biopolimeri, Reciklaža avtomobilov, EE, magnetov, Kompoziti

10

Odpadki

Reciklaža polimerov, Reakcijsko ekstrudiranje, scCO2, Biopolimeri

 

European plastics industry

 • Panoga v 60.000 podjetjih zaposluje 1,5 mil. ljudi.
 • Multiplikacijski učinek je 2,4 v BDP, 3 v zaposlovanju.
 • Je med 5 najbolj inovativnimi sektorji.
 • Reciklira se 7,5 mil. ton plastičnih odpadkov.
 • Zbere se 27,1 mil. ton plastičnih odpadkov.
 • Plastična izolacija prihrani 250-krat več energije, kot je porabi.
 • Zmanjšuje učinek udarcev za 4-krat.
 • Predelava v EU znaša 49,9 mil. ton.
 • Povprečna rast v letih 1950-2017 je 8,5 % letno.
 • Nenehna rast več kot 60 let.
 • Proizvodnja se je od leta 1950 do 2017 povečala iz 1,5 na 348 mil. ton.
 • Svetovna proizvodnja je od 2016 do 2017 narasla za 3,8 %

  

Consumption of plastics by countries (Source: PlasticsEurope) 

Consumption of plastics by segments (Source: PlasticsEurope)

Evolution of plastic waste treatment and recycling 2006-2016

 

PLASTICS - data